True * Wisdom * Enlightenment
Ad

U.E. souvenir

1- Universal Energy Logo – Original 1992

2- The Sun – 2003

IMG_1170
IMG_1166

Universal energy is spiritual discipline, creativity by Master LMD.
This Keychain contain 2 different images and must have contained energy, mystical, and predictable things happen for Mankind.
Key Chain includes 2 sides – We can hang in the car and a great rare gift to give to the friendship.

N.L.V.T là môn học tâm linh, Thầy LMD sáng tạo 2 biểu tượng này ắt hẳn chứa đựng nhiều năng lực, huyền bí, và thiên cơ đối với Nhân Loại
Key Chain bao gồm 2 mặt – Chúng ta có thể treo trong xe – Món quà tuyệt vời và hiếm có để tặng các thân hữu.
Click here to order

Or Money order send  to:   Michael Tran –   P.O.BOX 841646 ,  Houston TX.  U.S.A.  77284

E-mail:   Kiet2x@yahoo.com  ,   Tel:   01-832-388-6891